Ortoptist i Stockholm – en specialist inom synvården

22 maj 2023
Maja Bergman Lindberg

editorial

Ortoptist är en professionell yrkesperson inom synvården som arbetar med att diagnostisera och behandla problem med synen som har att göra med ögonmusklerna eller synnerven. En ortoptist är en specialistutbildad person som har mer kunskap om synen än en optiker eller ögonläkare.

Vad är en ortoptist?

En ortoptist är en specialist inom synvård som arbetar med att utvärdera, diagnostisera och behandla problem med synen som uppstår till följd av problem med ögonmusklerna, synnerven eller andra visuella system. De kan också arbeta med att identifiera och behandla synproblem som myopi, hyperopi och astigmatism hos barn och vuxna. En ortoptist arbetar ofta tillsammans med andra ögonspecialister och kan samarbeta med optiker, ögonläkare och andra medicinska specialister för att säkerställa bästa möjliga synvård för patienten.

ortoptist

Vilka problem kan en ortoptist behandla?

Ortoptister arbetar med allt från enkla synfel till mer komplicerade synproblem. De kan behandla problem som rör ögonmusklerna, ögonrörelser, konvergens och divergens, samt besvär med ögonarbetet. En ortoptist kan också hjälpa till att utvärdera och behandla synstörningar som är förknippade med dyslexi och andra inlärningssvårigheter. Även om många av dessa problem är vanligare hos barn så kan de också förekomma hos vuxna. Ortoptister ger även råd och stöd till patienter som lider av synnedsättningar eller synskador genom att implementera lämpliga synhjälpmedel för att underlätta deras livskvalitet.

Hur behandlar en ortoptist sina patienter?

En ortoptist kommer att utföra en grundlig synundersökning av patienten för att avgöra vad som orsakar symtomen eller besvären. Denna undersökning kommer att inkludera en synvinkelundersökning, synprover för att mäta ögonmuskelstyrkan och koordineringen av båda ögonen. Ibland kan det också vara nödvändigt att undersöka patientens synnervs funktion. Behandlingar som ortoptisterna kan erbjuda inkluderar träning av ögonmusklerna, föreskrivning av synhjälpmedel, utbildning i korrekt användning av dessa hjälpmedel och medicinska behandlingar. Ortoptister tar hänsyn till varje patients individuella behov och arbetar för att ge bästa möjliga resultat. Deras mål är att förbättra patientens synförmåga så mycket som möjligt och öka deras oberoende.

Ortoptister spelar en viktig roll när det kommer till vård av synproblem i samhället. De är utbildade att behandla en mängd olika visuella problem, både enkla och komplicerade. De tillhandahåller också rådgivning och stöd till personer som lider av synskador. Så om du har problem med din syn eller ögonmusklerna, eller känner någon som har det, så kan det vara en god idé att kontakta en ortoptist. De har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa till att lösa många av de vanliga synproblemen som människor kan drabbas av.

Läs mer om ortoptist i Stockholm här

Fler nyheter