Ska du köpa lastpall för att frakta dina varor? Läs detta först.

07 juli 2022
Rene Churquina

editorial

Lastpallar är en viktig komponent för att frakta gods och används inom transport och logistik. Lastpallar erbjuder många fördelar, bland annat att förpackningskostnader minskar, skyddar produkter mot stöttar och skador, ökar utnyttjande av lagerutrymmet eftersom man kan stapla mer varor ovanpå varandra.

Underlättar lastning och lossning samt fördelning av lasten på lastbilar, flygplan och tåg.  Användning av lastpallar bidrar till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen genom att minska risken för skador som orsakas av manuell hantering.

Att välja lastpallar till din verksamhet.

Det finns många olika typer av lastpallar på marknaden idag. Att välja rätt typ av pall för dina behov är viktigt för att garantera säkerheten för dina varor och effektiviteten i din verksamhet. När du väljer en lastpall är det viktigt att ta hänsyn till dina varors vikt och volym samt de specifika kraven för din verksamhet. Det finns två huvudtyper av lastpallar som är antingen av trä eller plast.

EUR A-pallar av trä som har en standardstorlek av 1200x800x144 mm. EUR A är den vanligaste typen av lastpall. Det finns även C-pallar för lättare varor, dessa är tillverkade av plast eller kartong. Man kan även beställa specialtillverkade lastpallar för skrymmande varor.

image

Hyra istället för att köpa.

Detta görs ofta av företag som använder lastpallar regelbundet men som inte har utrymme att lagra dessa. Det kan också göras av företag som bara behöver lastpallar för ett engångsprojekt. Vissa tillverkare av lastpallar har sk. Pallpooler där man kan hyra in sig på. Leverantören av lastpallar tar hand om lagring, underhåll och sortering av pallar, pallar som går sönder kan ersättas eller lagas.

Träpallar kan återanvändas eller återvinnas till andra produkter, t.ex. djurströbädd. Plastpallar kan återvinnas till nya plastprodukter. Det finns även engångspallar. Dessa är tillverkade av kartong eller plast och används bara en gång.  Kartongpallar kan återvinnas till nya kartongprodukter.

Fler nyheter