Kontrollerad och säker trädfällning i Skåne

advertorial

Träd som har drabbats av sjukdom måste man ofta fälla, för att inte riskera att de knäcks och faller över hus, bilar eller människor. Men träd kan också bli alldeles för stora och skada hus och andra träd som står i närheten och kan därför behöva tas ner. Oavsett orsak måste all trädfällning i Skåne ske på ett säkert sätt och anpassas till platsen. Därför har man också tagit fram olika trädfällningstekniker och redskap. 

Träd som står nära hus och i bostadsområden fälls nästan alltid genom sektionsfällning. Likaså träd som står nära vägar, kraftledningar och i områden där människor rör sig. Sektionsfällning innebär att man sågar ner trädet bit för bit och lyfter ner de olika delarna kontrollerat för att omgivningen inte ska riskera att skadas. De flesta arborister är utbildade i sektionsfällning. Om trädet är sjukt och försvagat brukar man använda en skylift för att komma åt trädets grenar. I andra fall kan arboristen klättra upp i trädet och därifrån såga ner de olika sektionerna. 

 

trädfällning Skåne

 

Träd bidrar till ett bättre inomhusklimat

Markfällning är det klassiska sättet att fälla träd på. Tekniken används främst där det är gott om plats och där det inte förekommer några säkerhetsrisker. Det tar många år för träd att bli riktigt stora och man bör därför tänka sig för mer än en gång innan man fäller ett träd som inte är sjukt. Förr i tiden planterade man också träd av praktiska skäl. Dels skyddar de mot hårda och kalla vindar, men också mot gassande sol. Sågar man ner skyddande träd på sin tomt kommer det troligtvis att påverka inomhusklimatet.

Vill man ha hjälp med trädfällning i Skåne ska man kontakta en arborist. En arborist är specialiserad på trädfällning och fäller både små och stora träd. Förutom trädfällning kan man även få hjälp med stubbfräsning och att städa upp efter trädfällningen.