Kontrollerad och säker trädfällning i Skåne

advertorial

Träd som har drabbats av sjukdom måste man ofta fälla, för att inte riskera att de knäcks och faller över hus, bilar eller människor. Men träd kan också bli alldeles för stora och skada hus och andra träd som står i närheten och kan därför behöva tas ner. Oavsett orsak måste all trädfällning i Skåne ske på ett säkert sätt och anpassas till platsen. Därför har man också tagit fram olika trädfällningstekniker och redskap. 

Träd som står nära hus och i bostadsområden fälls nästan alltid genom sektionsfällning. Likaså träd som står nära vägar, kraftledningar och i områden där människor rör sig. Sektionsfällning innebär att man sågar ner trädet bit för bit och lyfter ner de olika delarna kontrollerat för att omgivningen inte ska riskera att skadas. De flesta arborister är utbildade i sektionsfällning. Om trädet är sjukt och försvagat brukar man använda en skylift för att komma åt trädets grenar. I andra fall kan arboristen klättra upp i trädet och därifrån såga ner de olika sektionerna. 

 

trädfällning Skåne

 

Träd bidrar till ett bättre inomhusklimat

Markfällning är det klassiska sättet att fälla träd på. Tekniken används främst där det är gott om plats och där det inte förekommer några säkerhetsrisker. Det tar många år för träd att bli riktigt stora och man bör därför tänka sig för mer än en gång innan man fäller ett träd som inte är sjukt. Förr i tiden planterade man också träd av praktiska skäl. Dels skyddar de mot hårda och kalla vindar, men också mot gassande sol. Sågar man ner skyddande träd på sin tomt kommer det troligtvis att påverka inomhusklimatet.

Vill man ha hjälp med trädfällning i Skåne ska man kontakta en arborist. En arborist är specialiserad på trädfällning och fäller både små och stora träd. Förutom trädfällning kan man även få hjälp med stubbfräsning och att städa upp efter trädfällningen. 

Professionell trädfällning i Skåne

advertorial

Skåne är visserligen inget landskap vars skogar kan mäta sig med exempelvis de du hittar i Småland. Och verkligen inte med de gigantiska skogar som finns uppe i Norrland. Men det innebär naturligtvis inte att det inte finns träd i Skåne. Det innebär heller verkligen inte att det inte skulle finns skånska träd som också behöver fällas till marken. Även om de skånska träden är färre till antalet, så är de knappast friskare eller tåligare än genomsnittet.

Det kan finnas många skäl till varför en skånsk trädägare väljer att kontakta någon som arbetar med trädfällning i Skåne. En anledning för en privatperson skulle kunna vara att man har träd i trädgården som sjunger på sista versen. Det kanske har drabbats av röta, och då är det snarare en fråga om när än om trädet ska fällas. Det är lite som om en människa skulle få aids. Allting handlar om tid, men till skillnad från människor avslutas trädets liv direkt.

trädfällning Skåne

Fäll inte trädet själv

Många skånska husägare är stolta över sina trädgårdar och den växtlighet de kan visa upp i dem. Då finns det naturligtvis ingen plats för ett ruttet träd. Men det är dock inte bara estetiska orsaker som är skäl för att fälla ett träd. Som det beskrevs tidigare i texten kan det också handla om sjukdomar. Det kan även vara så att trädet har blivit en belastning och till och med en fara för personer och byggnader som befinner sig i närheten. Då måste det fällas. 

Visst är det trist när man måste avsluta ett träds liv. Många kan ju ha flera hundra år på nacken. Men allting har ett slut, även för träd. När det är dags ska du dock inte fälla trädet själv. Kontakta en professionell trädfällare. En sådan som du hittar på den här länken till exempel: https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-skane.