Kompletterande sjukförsäkring till Försäkringskassans ersättning

advertorial

Du kan aldrig vara helt förberedd på om och när du kommer att bli sjuk. Visst kan de allra flesta räkna med att åka på någon förkylning eller dylikt under vintern, kroppen kan också ge lite förvarningar om att något inte stämmer, men blir du sjukskriven så är det oftast utan förvarning.

Det gör också att det kan uppstå ekonomiska svårigheter om sjukskrivningen blir längre än några dagar eller veckor. Handlar det dessutom om en svårare sjukdom så kan det tillkomma utgifter i form av mediciner, behandlingar och dylikt som är mycket nödvändiga för tillfrisknandet. 

Varje krona kan räknas och då är det klokt att se efter om det kan finnas en bortglömd sjukförsäkring

Eftersom inkomsten blir lägre och utgifterna kan komma att bli högre så upplever många att varje krona räknas. Förutom att du kan försöka hålla utgifterna så låga som möjligt genom omprioriteringar så kan det också vara bra att se över sina försäkringar. Det kan vara en privat försäkring eller en försäkring som du har genom en organisation som kan ge extra trygghet vid en sjukskrivning.

Sjukförsäkring

Det allra vanligaste är dock sjukförsäkring genom en anställning som kan underlätta något när det börjar bli kämpigt efter en lång tids sjukskrivning. Ta därför en titt i papper och avtal för att se om det kan finnas chans att säkra upp inkomsten. 

En sjukförsäkring för den som vill ge sina anställda extra trygghet

Genom ditt arbete kan du ha en sjukförsäkring via Afa Försäkring. Den innebär att du kan få ett antal procent extra när du är sjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan. Denna sjukförsäkring är en kollektivavtalad försäkring, men kan även tecknas separat av arbetsgivare som vill ge sina anställda lite mer trygghet vid en eventuell sjukskrivning. Med en sådan försäkring omfattas alla anställda på lika villkor och utan hälsoprövning.

Läs mer på https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal.