Vad gör en tandtekniker i Stockholm?

För de flesta är det en tandläkare som besöks regelbundet. Där får du kontroll över din tandhälsa som har två olika delar: dina tänder och ditt tandkött. Om du har tänder som har hål så får du dem lagade. Och om du har tänder som du bitit av en del på, så kan de byggas upp så att de ser ut som nya igen. Men allt utanför de tjänsterna utförs av andra professioner inom tandvårdsområdet. Som exempelvis tandhygienister och tandtekniker.

En tandtekniker i Stockholm är lite som en konstnär som skapar funktionella hjälpmedel för att du ska ha en fungerande och snygg tandrad, genom tandreglerande åtgärder eller tandimplantat. Tandteknikern skapar hela avtagbara implantat, de som tidigare kunde kallas för löständer. Det kan även vara implantat som går att fästa permanent i munnen. Och när du ska korrigera tänder så skapar även tandteknikern en tandställning som passar för dina tänder.

 

 

Konstnärer inom funktion

När det gäller dina tänder så vill du säkert att de först och främst ska fungera. Du ska kunna bita av mat och tugga den. Utan de två funktionerna kommer du ha ett väldigt utmanande och troligen mycket tråkigt liv, där du endast kan äta flytande föda. Men tänder har också en viktig roll i ditt utseende och med fina tänder har många en större tendens att vilja le, än om tänderna saknas eller har grava missfärgningar.

Tandteknikern är därför någon som skapar implantat som inte bara ska fungera utan även ska se bra ut. Om det är enstaka tänder som du behöver så kommer därför de tänderna passa ihop i färg och form med dina övriga tänder. Det gör att tandteknikern blir en konstnär som måste kunna ha en perfekt syn på nyanser och former, för att kunna skapa bra tänder som du trivs med och kan vara stolt över.