Hur hjälper en psykiatriker i Stockholm?

Vad tänker du på när du hör ordet psykiatriker? Tänker du på de personer som är i behov av att gå på psykologbesök? Under många år har man undermedvetet kategoriserat denna vård som enbart för människor med mental ohälsa. Någon som kanske lider av ett svårt trauma i det förflutna, eller som lider av väldigt starka negativa känslor och tankar. 

Men vad är psykodynamisk psykoterapi och vad är psykoanalys? Och kan det vara lämpligt under andra omständigheter? 

 

Vad innebär psykoterapi?

En psykiatriker som använder sig av psykodynamisk psykoterapi går inte efter några manualer och regler för att hjälpa sina patienter. Istället så är målet att lära känna patienten under samtalen för att kunna erbjuda en vägledning utefter patientens unika omständigheter, personlighet och tänkesätt. 

Under processen skapas en skräddarsydd metod för att vägleda patienten till att nå sina mål. Målen kan till exempel vara att utveckla en egenskap, läka från barndomstrauman eller att kunna hantera stress bättre. Detta kan komma i en kombination av stödsamtal och medicinering ifall patienten skulle behöva det. Så vem kan behöva vända sig till en psykiatriker i Stockholm, och när?

 

 

Hitta den rätta vägen inom dig

Kämpar du med din egen personlighet? Du kanske har fått en ledarroll på jobbet och vill bli bättre på att kommunicera med dina kollegor. Du vill lära sig att hantera stress. Du strävar efter att kunna acceptera dig själv som du är. 

Är du orolig över om du är en bra förälder till dina barn? Du kanske bara behöver förstå vad som sker inom dig. Med hjälp av psykodynamisk terapi kan du få en tydlig och mer balanserad självinsikt. Om du känner att du behöver någon att tala med för att komma på rätt spår kan du lita på din psykiatriker. Alla kan vid något tillfälle i livet behöva det stödet.