Behöver du behandling för ett missbruk i Malmö?

Vem som helst av oss kan utveckla ett missbruksproblem med droger, alkohol eller läkemedel. En person som har ett missbruk har inte kontroll att bestämma över sitt beroende och kan behöva stöd och hjälp. Det finns alltid en risk med att använda droger, dricka alkohol eller använda läkemedel, då dessa är skadliga och beroendeframkallande. Det påverkar hjärnan, kroppen, humöret, minnet och hälsan samt beteendet hos den som har ett missbruksproblem.

Hur lite eller hur mycket vi kan dricka alkohol eller använda läkemedel och droger för att det ska bli ett problem är väldigt olika från person till person. Alkohol- eller drogberoende kan vara ärftligt vilket innebär att om en familjemedlem är beroende är det större risk att man själv kan hamna i ett missbruk. Du kan även hamna i ett spelmissbruk som är vanligt förekommande.

Behandling av missbruk i Malmö finns på olika ställen och vården finns för både ungdomar och vuxna. Är du i behov av vård och hjälp för ditt missbruk kan du antingen få det på ett behandlingshem, öppenvård, särskilda insatser eller med hjälp av daglig terapi. Det kan vara svårt att själv veta vad som passar. Du kan kontakta din husläkare eller en beroendemottagning nära dig för att se vilken behandlingsmetod som passar dig bäst. 

Vad menas med öppenvård? 

Öppenvård betyder vård eller stöd som sker på hemmaplan vilket innebär att du kan fortsätta ditt vanliga liv som arbete, studier med mera under hela behandlingstiden. Behandlingen kan gå till så att du under en femveckorsperiod genomgår ett program på schemalagd halvtid. Du har då möjlighet att fortsätta med ditt arbete, studier eller annat under eftermiddagar.

En öppenvårdsbehandling kan innehålla individuell kartläggning, psykoterapi, samtal med terapeut, föreläsningar, fysisk aktivitet, anhörigbehandling och jour via telefon. Du får behovsanpassad beroendevård och du kan få möta psykolog, KBT-terapeut, präst samt alkohol- och drogterapeuter.