Svetsa enligt 3D-CADritning i Jönköping

Inom området svetsning finns det flera olika nivåer. Den absoluta grunden inom svetsning är att kunna fästa ihop två bitar av metall. Sedan går nivåerna bitvis uppåt tills man kommer till den högsta graden av svetsning. Licenssvetsning där man fyller alla krav och kan svetsa efter en 3D-CADritning i Jönköping.

När man nått dit kan man utföra arbeten som fyller vissa kriterier. Det ska vara skarvar som är helt täta. Vilket innebär att varken vätska eller luft kan komma igenom. Men de ska också hålla en viss styrka för yttre och inre påverkan. Ett stadie som det kan ta lång tid att uppnå.

 

Olika godkända procedurer

Som företag kan man ha olika svetsprocedurer som man arbetar efter. Vägen till att som anställd kunna kalla sig för licenssvetsare kan vara ganska lång. Först och främst ska själva företaget vara kvalificerat för någon eller några typer av svetslicenser. Och det är skarpa krav som där ska följas.

Den anställde ska sedan till punkt och pricka kunna följa de svetslicenser som företaget har fått. Licenssvetsning på sitt CV kräver därför att man kan följa alla de direktiv och krav som gäller den specifika licensen. Och för att få godkänt ska arbetet noga kontrolleras av utomstående. Det vill säga en kunnig som inte är anställd inom företaget.

 

 

Krav på täthet

De arbeten som kräver licenssvetsning är de som kan skapa stor skada ifall arbetet är undermåligt. Ofta är det också uppdrag där man arbetar med tunnare delar som ska fästas ihop. Det kan exempelvis vara någon typ av rör eller kärl.

Ett av de svåraste uppdragen inom licenssvetsning är att få helt täta och starka svetsytor som ska hålla för högt tryck. Antingen inifrån eller utifrån. Kärl som ska hålla höga tryck är dessutom ofta ganska tunna i materialet. Något som ställer extra höga krav på den anlitade licenssvetsaren.