Skaffa invaliditetsintyg från en expertläkare

När olyckan är framme kan man på bara ett ögonblick uppleva både hur livskvalitet förändras och hur sårbar man är när man inte längre kan klara sig själv. Från att dansa, hoppa, jobba och leva ett aktivt liv, kan man uppleva en tillvaro i rullstol, och att mödosamt tvingas hasa sig mellan sängen och toaletten. Dessutom drabbas ekonomin när man inte kan arbeta, och då betalas ersättning ut om man har en giltig olycksfallsförsäkring.

Eftersom ersättningen betalas ut efter den invaliditetsgrad som är bestående, måste det gå en tid mellan det första läkarbesöket vid olyckan och den uppföljande undersökningen av invaliditeten, som ska göras av en expertläkare. Doktorn skriver sedan ut ett invaliditetsintyg och skickar det till försäkringsbolaget. Det kan ibland gå något år innan det går att avgöra vilka skador som läks och vilka som är kvarstående.

 

Man undersöker kraft, rörlighet och smärtupplevelse

Det du upplever efter en tids konvalescens dokumenteras av läkaren och det görs också en noggrann undersökning av dina leder, hur pass rörlig du är och hur mycket värk och obehag du upplever. Vissa skador läks, men ibland är de kvarstående obehagen så stora att man bedömer invaliditetsgraden efter en skala för olika kroppsdelar.

Invaliditetsintyg bör man få av en ortoped som är specialist på området. En sådan har oftast både mer resurser och större kompetens att kunna bedöma din grad av invaliditet, jämfört med en vanlig vårdcentral.

 

Anpassning och bidrag

Det är viktigt att man går till rätt läkare, också för att få hjälp med anpassning och hjälpmedel i sitt vanliga liv därhemma. Det kan gälla övningar att göra eller praktiska tips som underlättar i vardagen.

Även om det är en helt igenom olycklig situation att bli invalidiserad, är det till stor hjälp att det finns ekonomisk stöttning och även bidrag att få för till exempel rullstolsramp och annan bostadsanpassning.