CBD vid sjukdomstillstånd

Om man kan underlätta sin vardag på något sätt så är det bra att kunna göra det. Speciellt om man lider av ett mer allvarligt sjukdomstillstånd som epilepsi eller MS. Och idag finns det viss lindring att få. Läkemedelsverket har efter noggrann forskning kunnat påvisa effekter på vissa typer av epilepsi samt en lindring av skakningar vid MS. Det är en nyhet som är mycket välkommen hos de som lider av dessa sjukdomar och tillstånd, där även den minsta lindring kan vara till mycket stor glädje.

 

Mer forskning pågår

När det gäller CBD så pågår det fortfarande många forskningsprojekt. Man försöker utröna ifall det är ett ämne som kan ge lindring eller effekter på även andra sjukdomar och tillstånd. En av de som man hoppas kunna påvisa effekt av går att läsa om på https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-mot-kol/. Men det finns en lång lista av ytterligare tillstånd som användare säger sig ha uppnått effekt mot. Och det gäller såväl effekter invärtes som utvärtes. 

Ämnet är stort och ännu inte helt utforskat, men man har börjat ta fram en hel del produkter och användningsområden som går att läsa om på https://raworganics.se/. Det finns även en hel del olika produkter som kapslar, olja och kräm beroende på användningsområde.  

 

Substans från hampa

CBD eller Cannabidiol är en substans som utvinns ur hampa, men till skillnad mot Cannabis så är denna substans helt fri från narkotisk effekt. Som kund behöver man därför inte vara orolig för att man ska bli beroende eller uppleva någon typ av negativ effekt av ett användande. Rapporter påvisar att det är precis tvärtom. CBD har en lugnande effekt på såväl hud som ångest, och det finns ett flertal ytterligare goda effekter som rapporterats. Däremot är såväl Läkemedelsverket som de butiker som säljer produkten mycket noggranna med att påtala vikten av att följa dosering enligt föreskrift. 

Posted in CBD