Vikten av väl fungerande transport

Företag kan ofta hamna i situationer då de är i behov av olika typer av transporter. Det kan till exempel bero på en varas storlek eller på transportsträckan. Vissa gånger handlar det om varor som behöver hållas nedkylda i många timmar eller till och med dagar med det ibland kan vara så att varorna behöver hållas varma. Att hålla rätt temperatur på exempelvis livsmedel är särskilt viktigt då maten snabbt kan bli oätbar i felaktig temperatur. I Sverige rullar transporter av livsmedel dagligen kors och tvärs mellan storkök, restauranger, äldreboenden och skolor. I sådana fall är även tiden viktig. Varje enhet vill ha sin mat i god tid och med rätt temperatur för att kunna servera väntande kunder eller matgäster.

 

 

Kyltransport

 

Leveranser av kylvaror innebär ett stort ansvar. Här behövs en obruten kylkedja från start till slutdestination för att kunna garantera att livsmedlet eller den tillagade maten håller rätt standard. Det är av stor vikt att det finns ett gott förtroende mellan kund och uppdragsgivare. Kunden, som ofta agerar mellanhand, ska kunna känna sig trygg i att livsmedlet levereras i rätt temperatur för att sedan kunna vidarebefordra den med gott samvete eller tillaga och sedan transportera maten ut till kunden.  

 

Enstaka eller regelbundna transporter

 

Ibland finns behovet av enstaka kyltransporter men ofta behövs en regelbunden schemalagd kyltransport. Oavsett vilket är det mycket viktigt med en god kontakt och ett trevligt bemötande. Stress tillhör ofta vardagen i alla typer av servicearbeten. Detta får aldrig visa sig då det gäller ett gott trevligt bemötande. Att lätt kunna komma i kontakt med företag, chaufförer med mera bör vara en självklarhet. Incidenter kan hända, som en försening på grund av köer i trafiken. Då ska det vara enkelt för chauffören att kontakta kunden och på så vis kunna planera eventuella åtgärder i lugn och ro.  

Posted in bud