Undvik avbrott i avsättning till din tjänstepension

De allra flesta svenskar som har en anställning har även tjänstepension. Den utgör den del av pensionen som arbetsgivaren betalar, det är därmed inte som med den allmänna pensionen som Pensionsmyndigheten (på uppdrag av staten) ansvarar för. Det är därför klokt att kontrollera om den arbetsgivare man är anställd hos betalar tjänstepension eftersom det inte är ett krav för privata arbetsgivare (jobbar man inom kommun, region eller statligt så finns det alltid tjänstepension).

Varför är tjänstepensionen viktig?

Vill man inte att pensionen ska innebära att man plötsligt står med en kraftigt sänkt inkomst så bör man se till att man har tjänstepension. Den allmänna pensionen som man får från staten är nämligen inte speciellt hög, vilket innebär att man får väldigt låg pension om man endast har den. Det är därför klokt att ta reda på hur mycket som betalas in av arbetsgivaren till tjänstepension varje månad. 

Avsättning till tjänstepension

När man är sjukskriven eller föräldraledig så kan det vara så att arbetsgivaren inte betalar premier till tjänstepensionen under den perioden. Man kan dock teckna en försäkring som gör det istället. På www.afaforsakring.se finns det olika försäkringar, beroende på var man är anställd, som kan säkerställa att pensionspremien betalas in även perioder då man inte har möjlighet att arbeta. 

Försäkringar som ser till att pensionspremien blir betald

Med en premiebefrielseförsäkring från Afa Försäkring så betalas pensionspremien in under tiden man får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta samt föräldrapenning och graviditetspenning. Denna försäkring gäller den som är privat eller kooperativt anställd arbetare, kooperativt anställd tjänsteman född 1981 eller senare inom handeln samt företagare som tecknat egen försäkring.

Afa Försäkrings avgiftsbefrielseförsäkring betalar in pensionspremien under tiden man får sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta eller Särskild AGS-KL-förmån. Den gäller personer som är anställd inom kommun, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL eller KAP-KL samt företagare som tecknat egen försäkring.