Behöver du behandling för ett missbruk i Malmö?

Vem som helst av oss kan utveckla ett missbruksproblem med droger, alkohol eller läkemedel. En person som har ett missbruk har inte kontroll att bestämma över sitt beroende och kan behöva stöd och hjälp. Det finns alltid en risk med att använda droger, dricka alkohol eller använda läkemedel, då dessa är skadliga och beroendeframkallande. Det påverkar hjärnan, kroppen, humöret, minnet och hälsan samt beteendet hos den som har ett missbruksproblem.

Hur lite eller hur mycket vi kan dricka alkohol eller använda läkemedel och droger för att det ska bli ett problem är väldigt olika från person till person. Alkohol- eller drogberoende kan vara ärftligt vilket innebär att om en familjemedlem är beroende är det större risk att man själv kan hamna i ett missbruk. Du kan även hamna i ett spelmissbruk som är vanligt förekommande.

Behandling av missbruk i Malmö finns på olika ställen och vården finns för både ungdomar och vuxna. Är du i behov av vård och hjälp för ditt missbruk kan du antingen få det på ett behandlingshem, öppenvård, särskilda insatser eller med hjälp av daglig terapi. Det kan vara svårt att själv veta vad som passar. Du kan kontakta din husläkare eller en beroendemottagning nära dig för att se vilken behandlingsmetod som passar dig bäst. 

Vad menas med öppenvård? 

Öppenvård betyder vård eller stöd som sker på hemmaplan vilket innebär att du kan fortsätta ditt vanliga liv som arbete, studier med mera under hela behandlingstiden. Behandlingen kan gå till så att du under en femveckorsperiod genomgår ett program på schemalagd halvtid. Du har då möjlighet att fortsätta med ditt arbete, studier eller annat under eftermiddagar.

En öppenvårdsbehandling kan innehålla individuell kartläggning, psykoterapi, samtal med terapeut, föreläsningar, fysisk aktivitet, anhörigbehandling och jour via telefon. Du får behovsanpassad beroendevård och du kan få möta psykolog, KBT-terapeut, präst samt alkohol- och drogterapeuter.

Uppnå önskade mål genom en rekonstruktion

Ett företag som inte kan betala sina skulder men som på sikt ändå har möjlighet att lösa sina ekonomiska problem kan ansöka om företagsrekonstruktion istället för att försättas i konkurs. Vid en rekonstruktion fryses företagets skulder och bolaget fokuserar, tillsammans med en rekonstruktör, på att ordna upp ekonomin genom att förhandla fram bättre avtal samt göra ändringar som har positiv inverkan på företagets ekonomiska situation. Det allra vanligaste målet med en företagsrekonstruktion är ackord. 

Offentligt ackord är vanligt

Ackord innebär att bolaget som rekonstrueras endast behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med betalningen av dem. Det är vanligt att det beslutas om ett så kallat offentligt ackord, vilket innebär att borgenärerna (de som företaget har skulder till) för rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte vid en ackordsförhandling i tingsrätten. 

Hur mycket företaget måste betala beslutas vid omröstning

Det som bestämmer hur mycket en skuld ska skrivas ner styrs av olika procentsatser. Om förslaget är att borgenärerna får 50 procent eller mer av de fordringar de har på gäldenären (företaget som rekonstrueras) måste 60 procent av de röstande gå med på förslaget och de måste ha fordringar på tillsammans minst 60 procent av det totala beloppet.

Gäller förslaget att borgenärerna får mindre än 50 procent av fordringarna de har så måste 75 procent av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som röstar ja måste i det här fallet ha tillsammans minst 75 procent av fordringarnas sammanlagda belopp. Företaget kan även välja att göra upp med sina borgenärer utan en ackordsförhandling, det kallas underhandsackord.

En duktig rekonstruktör kan påverka utfallet 

Genom en bra plan samt lönsamma förhandlingar så kan en rekonstruktion rädda företaget från en onödig konkurs. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för detta så krävs en duktig rekonstruktör som kan ge skräddarsydd rådgivning samt är duktig på att förhandla. RekonstruktionsGruppen är en organisation som alltid sätter kundens bästa i fokus och erbjuder tjänster utformade utifrån varje enskilt uppdrag.

 

Vad gör en tandtekniker i Stockholm?

För de flesta är det en tandläkare som besöks regelbundet. Där får du kontroll över din tandhälsa som har två olika delar: dina tänder och ditt tandkött. Om du har tänder som har hål så får du dem lagade. Och om du har tänder som du bitit av en del på, så kan de byggas upp så att de ser ut som nya igen. Men allt utanför de tjänsterna utförs av andra professioner inom tandvårdsområdet. Som exempelvis tandhygienister och tandtekniker.

En tandtekniker i Stockholm är lite som en konstnär som skapar funktionella hjälpmedel för att du ska ha en fungerande och snygg tandrad, genom tandreglerande åtgärder eller tandimplantat. Tandteknikern skapar hela avtagbara implantat, de som tidigare kunde kallas för löständer. Det kan även vara implantat som går att fästa permanent i munnen. Och när du ska korrigera tänder så skapar även tandteknikern en tandställning som passar för dina tänder.

 

 

Konstnärer inom funktion

När det gäller dina tänder så vill du säkert att de först och främst ska fungera. Du ska kunna bita av mat och tugga den. Utan de två funktionerna kommer du ha ett väldigt utmanande och troligen mycket tråkigt liv, där du endast kan äta flytande föda. Men tänder har också en viktig roll i ditt utseende och med fina tänder har många en större tendens att vilja le, än om tänderna saknas eller har grava missfärgningar.

Tandteknikern är därför någon som skapar implantat som inte bara ska fungera utan även ska se bra ut. Om det är enstaka tänder som du behöver så kommer därför de tänderna passa ihop i färg och form med dina övriga tänder. Det gör att tandteknikern blir en konstnär som måste kunna ha en perfekt syn på nyanser och former, för att kunna skapa bra tänder som du trivs med och kan vara stolt över. 

Butiksskyltar i Göteborg – det som inte syns finns inte

Tänk er att vandra i en gammal stadskärna i någon vacker stad, som till exempel Göteborg. På vissa affärer finns butiksskyltar från svunna tider kvar. Det går att läsa att där en gång funnits (eller kanske fortfarande finns) en hattmakare, en bokbindare eller en brodör. Gamla och nya företag och butiker ligger sida vid sida, men det är de med vackra skyltar som sticker ut som drar till sig flest kunder. 

Moderna butiksskyltar

Idag finns det naturligtvis helt andra typer av butiksskyltar än för hundra år sen. Företag som tillverkar skyltar hjälper handlarna att på moderna och snygga sätt få den bästa skyltningen till sina butiker, och på så sätt locka in så många kunder som möjligt! Detta är väl det huvudsakliga målet för varje handlare och skyltningen hjälper affärer och butiker att få det att gå runt. Skyltarna kan vara av många olika typer och finns i en mängd olika utföranden och material. Exempel kan vara energisnåla led-skyltar, ljuslådor och plåtskyltar. Om man behöver skaffa en skylt till sitt företag i Göteborg så kan man gå in på internet och söka på: Butiksskyltar Göteborg. Då hittar man exempelvis företag som https://www.skyltcompaniet.se/.

 

Orientera dig i din vardag 

Andra användningsområden kan vara skyltning inne i affärer eller caféer. Tänk er ett femtiotalscafé inrett med plåtskyltar och neonskyltar i retrostil. Eller en bokhandel med läcker skyltning i form av tryckta bilder på författare eller böcker. Det lockar nog kunder att hitta kreativa sätt att inreda sina ställen med. Tänk dig en restaurang utan namn eller öppettider. Du vet inte vad som finns där inne och går därför antagligen inte in. Tänk dig att gå i en affär och att inte se var i butiken saker finns. Skyltning får din vardag att fungera och förenklar din tillvaro. Ett liv fungerar inte utan skyltning och information.