Undersök vägmarkeringarnas potential på svevia.se/vagmarkering

Vad har parkeringsplatser gemensamt med hopphagar, basketplaner och bussterminaler? Svaret är förstås det som man målar på marken. Det som bildar instruktioner eller regler för vad man får och inte får göra. Det som åsyftas är naturligtvis vägmarkeringar.  

Vägmarkeringar innebär en variation av olika syften och ändamål. Det som man kanske tänker på först är förstås de streck som är målade på vägar. De som hjälper trafikanterna att hålla bilen på rätt sida vägen. Som signalerar när man får köra om och när man ska stanna.  

Men de som målar vägmarkeringar på våra vägar kan förstås göra mycket mer än så. Som till exempel som sagt en hopphage på kommunens lågstadieskola. Samma företag som målar parkeringsfickor inne i centrum kan vara företaget du anlitar för att måla upp linjer på den asfalterade basketplanen. För att lära dig mer om ett sådant företag kan du läsa mer på bland annat Svevias hemsida. Surfa bara in på svevia.se/vagmarkering. 

 

De tysta hjältarna

Underskatta aldrig betydelsen av vägmarkeringar. Visst, det kanske känns trivialt när det handlar om vägmarkeringar målade för att ge åttaåringar en hopphage. Men det är inte lika trivialt när det räddar en bilförare från att köra av vägen. Eller förebygger en frontalkrock mellan en bil och en annan, där den förstnämnda börjat glida över till vänster sida av vägen.  

När bilens däck nuddar vägmarkeringarna på vägen vibrerar det i hela bilen. Man känner direkt som förare att man inte längre håller rak kurs. Det är som en varningssignal som berättar att “nu är det dags att hålla fokus”! 

Du förstår att vägmarkeringar räddar liv. Vägmarkeringar är så mycket mer än bara linjer på vägarna. De är de tysta vardagshjältarna som inte tar emot några medaljer. De bara finns där och håller oss levande på vägarna. Tänk så lite det hade krävts annars för att köra av vägen.